Artikels

Wat als je niet geboren was in België, maar in een regio waarin oorlog politieke conflicten beslecht? In de komende reeks zoomt Bpolitix in op een aantal internationale (burger)oorlogen. De tweede case die wordt behandeld, is Zuid-Soedan.

De situatie toont aan dat onze politieke besluitvorming en participatie anders verloopt dan in het betrokken land. Democratie is echter een Europees begrip dat staten, internationale organisaties en ngo’s niet-Europese staten trachten op te dringen. Zuid-Soedan illustreert dat de inpassing van West-Europese democratie daar soms niet wordt ‘gesmaakt’.Dat de niet-Westerse politieke besluitvorming niet overeenkomt met de onze, betekent an sich niet dat deze ‘faalde’.


Maar wat helaas zo wreed is dat wanneer de achterban het goedje niet slikt, het zich liever een ander resultaat bij elkaar bokst. Wat als je als jongere moest functioneren binnen deze context? Wat als je aan politiek moest doen door een wapen ter hand te nemen? Bpolitix zoomt in op enkele landen.


9 juli 2011. De wereld is een land rijker, Zuid-Soedan werd geboren. Via een referendum besliste de bevolking over een vrijwel geweldloze afscheiding van moederland Soedan. Om die separatistische beweging beter te begrijpen, moet worden teruggegaan naar 1983. De toenmalige president Nimieri droomde van de invoering van de sharia-wetgeving in Soedan.


Als reactie hierop ontstond Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A), een seculiere beweging. De oprichter John Garang trad hardhandig op tegen elk intern en extern verzet tegen zijn seculiere tegenreactie. In 1991 traden enkele kritische personen binnen SPLM/A op de voorgrond onder leiding van Riek Machar. Zijn beweging werd het Nasir-kamp genoemd. De Nasir-bende pleitte voor meer respect voor mensenrechten en zelfbeschikkingsrecht voor volkeren. Vanuit deze kritiek ontstond een pleidooi voor separatisme. Jaren later slaagde deze stroming in zijn opzet.


Het eerdere zelfbeschikkingsrecht van SPLM/A kan ook gezien worden als een uiting van de etnische verscheidenheid binnen het toenmalige Soedan. De Zuid-Soedanese bevolking bestaat bestaat onder meer uit de ethnieën Dinka’s en Nuers. Deze twee groepen halen vandaag dagelijks de internationale media, aangezien ze veelvuldig slaags geraken. De twee etnische groepen leven niet uitsluitend binnen Soedan en Zuid-Soedan, maar zijn ook aanwezig in de gehele Oost-Afrikaanse regio. Een van de grote verschillen in levenswijze is dat Nuers traditioneel veehouders zijn, terwijl Dinka’s nomadische volkeren zijn.


Negen jaar geleden stierf hun leider Garang, waardoor de kritische stemmen binnen SPLM/A zoals de Nasir-bende opnieuw op de voorgrond konden treden. Toen Zuid-Soedan nog een onderdeel was van de staat Soedan, kon Garang en zijn SPLM de achterban een Noord-Zuid-vijandbeeld voor de ogen houden. Waardoor de onderlinge verdeeldheid binnen SPLM/A gecamoufleerd werd, doordat het kritische Nasir-kamp zich schaarde achter het SPLM/A-standpunt. Wanneer Zuid-Soedan zich in 2011 los rukte van Soedan, verdween uiteraard dat Noord-Zuid-beeld.

Eenmaal de Zuid-Soedanezen een eigen staat verkregen, begon binnen SPLM/A deze oude machtsstrijd. Nu het een eigen soevereine staat is, gingen Zuid-Soedanese machtshebbers op zoek naar interne vijanden. Deze interne vijanden zoeken ze naar gelang hun etnische achtergrond. Via de media wordt het Zuid-Soedanese conlict vaak herleid tot een strijd tussen Dinka’s en Nuers.


Riek Machar, voormalig dissident ten tijde van het Garang-bewind, trekt vandaag ten strijde tegen Salva Kiir. De laatstgenoemde en Machar zijn respectievelijk de president en vice-president van Zuid-Soedan. Toen beide heren hun functie hadden verworven binnen de nieuwe staat Zuid-Soedan, voerden ze een strijd voor persoonlijke machtsuitbreiding. Hiervoor doen ze beroep op hun etnische achterban: Kiir werpt zich op als frontman van de Dinka’s, terwijl Machar de Nuers vertegenwoordigt. Kiir beschuldigde Machar onlangs van een poging tot staatsgreep en probeert via ministerontslagen de Dinka-aanwezigheid binnen de regering te vergroten.


Wat als jij binnen deze politieke context moest functioneren? In een wereld waarin verkiezingen als ‘onnatuurlijk’ en ‘buitenlands’ worden ervaren? Wat zou jij doen in een maatschappelijke cocktail van retorische machtspolitiek, etnische versplintering en toenemend charisma van je leiders? Zou je liever willen stemmen of opteren voor het bestaande format? Zij hadden alvast weinig keuze.

 

 

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

Meer artikels

De legalisering van cannabis

Sara Van Genechten 01.14.2014

Bij de naam Cannabis denken de meeste jongeren...

Internationale reeks: Centraal- en Oost-Afrika

Jorg Sierens 01.28.2014

Wat als je niet geboren was in België, maar in...

Internationale reeks: Thailand

Jorg Sierens 02.05.2014

Wat als je niet geboren was in België, maar in...

Internationale reeks: Zuid-Soedan

Jorg Sierens 02.02.2014

Wat als je niet geboren was in België, maar in...

Statuut Student-Ondernemer

Arnaud Hoornaert 04.11.2014

Je bent jong en je wil wat? Een bedrijfje runnen en...

Waarom stemmen?

Sara Van Genechten 01.23.2014

In tegenstelling tot de meeste andere landen van de...

BPolitix op Facebook!