BPolitix interviewt Pascal Smet

Naar aanleiding van de Moeder der Verkiezingen neemt BPolitix een reeks interviews af met prominente Vlaamse politici. Als Vlaams minister van Onderwijs kon hij op al onze brandende vragen een antwoord bieden. 

 1. Onderwijs: De onderwijshervorming was de laatste tijd wat minder in het nieuws maar blijft toch actueel. Jongeren vinden dat er teveel over hen wordt gepraat en te weinig met hen. Kan u daar inkomen?

Eigenlijk niet. Wij hebben als vertegenwoordigers van de jongeren de Vlaamse Scholierenkoepel waarmee we samenwerken en we zijn bij heel wat scholen langs geweest. Het klopt natuurlijk wel dat we niet met alle – 1 miljoen – jongeren kunnen praten, net zoals het onmogelijk is om met alle tienduizenden leerkrachten te praten. We doen wel ons best om met vertegenwoordigers onder hen te praten. Ik geef wel toe dat we in de toekomst op zoek moeten gaan naar andere manieren om te hervormen, maar het blijft onmogelijk om met dit soort beleid met zoveel mensen te praten. Overleg blijft voor ons erg belangrijk. Al vanaf het begin zijn we gaan luisteren in het onderwijs, we hebben getracht zoveel mogelijk signalen op te vangen enzovoort.. Er wordt weldegelijk rekening gehouden met wat jongeren zeggen.

2. Zou het kunnen dat de Vlaamse Scholierenkoepel niet genoeg jongeren bereikt?

Dat moet u aan hen vragen...

3. Vaak zijn jongeren slecht geïnformeerd over politieke kwesties. Bv. wanneer CD&V voorstelde om de zomervakantie in te korten tot 6 weken ontstond er onmiddellijk heel wat commotie, terwijl er in feite nog helemaal niets beslist was. Denkt u dat zo'n voorvallen eerder te wijten zijn aan de ontoegankelijkheid van politiek (voor jongeren) of eerder aan de desinteresse van de jeugd om zich wat met politiek bezig te houden?

Ik ben van mening dat jongeren de tijd moet hebben om jong te zijn, het is helemaal niet noodzakelijk om van jongvolwassenen volwassenen te maken. Ze moeten te tijd hebben om jong te zijn, om onbezorgd te zijn. Ze hoeven niet met dergelijke thema's bezig te zijn. Daarnaast is het wel zo dat wanneer er een voorstel komt dat het onderwijssysteem zo gericht moet zijn dat er een onderscheid moet kunnen worden gemaakt tussen voorstel dat in een politiek debat ter sprake komt en een beslissing die genomen wordt. Dit moet een onderdeel zijn van het opgroeien en het leren. Uiteraard is het belangrijk dat burgerzin en politiek in het onderwijs wordt meegegeven, maar vaak hangt het ook van de thuissituatie af of een jongere dit belangrijk gaat vinden of niet. Politiek is belangrijk, het gaat over hun leven, ze kunnen politiek mee gestalte geven als ze er bij betrokken raken. En dat gebeurt in feite al door jongeren die bijvoorbeeld actief zijn in jeugdbewegingen of andere verenigingen. Ook jongeren die zich inzetten voor een organisatie om een asielzoeker hier te houden zijn ook politiek bezig, er zijn verschillende niveaus van politiek. Vaak zijn jongeren zelfs politieker dan ze denken, maar het is te begrijpen dat ze minder geïnteresseerd zijn in partijpolitiek.

4. Daar hoeft dus niets aan te veranderen?

Ik vind het belangrijk dat jongeren beseffen wat de impact is van politiek en dat ze er wat interesse voor hebben maar ze hoeven natuurlijk helemaal niet te gaan stemmen. Ik ben absoluut geen voorstander van stemrecht vanaf 16 jaar, ze hoeven er niet dag in dag uit mee bezig te zijn, daar zullen ze later nog voldoende de tijd voor hebben.

5. Wat is volgens u de belangrijkste functie van onderwijs? Het 'aanleren' of eerder de 'sociaal-maatschappelijke competenties'?

Beiden. Het onderwijs moet jongeren vormen tot veelzijdige en sterke open persoonlijkheden die kritisch in het leven staan, die dingen in vraag kunnen stellen, die kunnen omgaan met verandering. Er moet voldoende kennisoverdracht zijn, maar het gaat ook om vaardigheden en attitudes. Natuurlijk moet onderwijs jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt maar het is meer dan dat. Ze moet jongeren tot volwaardige mensen maken.

6. Jeugd is meer dan onderwijs alleen. Hoe zou u een Belgische jongere omschrijven aan een buitenlander?

Een doorsnee gelukkige jongen of meisje, die verantwoordelijk is, die probeert vrienden te hebben, die misschien wat te veel onder de kerktoren blijft hangen die misschien wel wat ambitieuzer mag zijn, misschien zelfs wat rebelser mag zijn. Maar over het algemeen een gezonde, gelukkige, jonge mens.

7. Voor een groot deel van deze jeugd is 2014 het eerste jaar dat ze mogen gaan stemmen. Wij – vanuit BPolitix – zijn van mening dat een deel van de jeugd niet voldoende met politiek bezig is om een gefundeerde keuze te kunnen maken.

In zekere zin verschillen jongeren hier niet zoveel in van volwassenen. Veel volwassenen zijn ook niet voldoende met politiek bezig om een gegronde keuze te maken. Maar het klopt dat het om belangrijke keuzes gaat. Kijk naar Oekraïne of Syrië, daar komen mensen op straat om op een eerlijke manier te mogen gaan stemmen. Wij nemen het misschien wat gemakkelijk op. Waar het leven van jongeren vaak over gevoelens gaat moet het hier toch meer over ratio gaan. Maar wederom speelt opvoeding hier een erg belangrijk rol in. Samen met de opleiding en persoonlijke maatschappelijke interesse, alsook hetgeen men opvangt van (sociale) media is bepalend voor het politiek gedrag van een jongere. Ik hoop dat jongeren zich toch een beetje informeren alvorens ze een stem uitbrengen. Want hun stem doet er weldegelijk toe.

8. Misschien is dit ook iets van alle tijden?

Ik denk het wel.

9. Waarom bent u eigenlijk bij SP.A?

Destijds ben ik bij SP.A gegaan door de rakettencrisis 30 jaar geleden, toen er betogingen waren om die raketten hier niet te plaatsen. Het standpunt van voorzitter Karel Van Miert overtuigde me om bij SP.A te gaan, omdat ik ook wel vond dat sociale rechtvaardigheid en sociale welvaart ontzettend belangrijk zijn. Je mag dan wel een individu zijn met een eigen uitgesproken mening, je bent dit zoveel meer in groep. Ook omdat er dingen zijn die niet juist zijn, de verontwaardiging in de samenleving rond bepaalde thema's en dingen die mislopen om die aan te pakken. De SPA kwam hierover met de beste antwoorden naar mijn mening.

10. Welk advies zou u een gemiddelde jongere geven om een partij te kiezen?

Informeer je goed en laat je hart spreken. Wees open voor de uitdagingen die er zijn. Politiek gaat vooral over de dingen die niet juist zijn, zaken die mislopen. Als je wilt dat deze zaken aangepakt worden en wanneer je rechtvaardigheid wil, waarbij mensen soms ook een tweede kans moeten krijgen. In een samenleving waarbij je rechten en plichten hebt en het feit dat je ook voor mensen op moet komen, solidair moet zijn met anderen, dan maak je een samenleving toch rijker. Het is niet omdat jij alles hebt en vele duizenden anderen helemaal niets dat je daardoor een gelukkiger mens zal worden. Je kan het perfect met wat minder doen en nog altijd zeergelukkig zijn en rijk zijn, terwijl anderen dan ook gelukkig kunnen zijn. Voor mij is alles uiteindelijk een kwestie van rechtvaardigheid. Democratie biedt de meeste antwoorden.

11. Niet iedereen is – als vanzelfsprekend - evenveel geïnteresseerd in politiek. Zou u jongeren een politieke carrière aanraden?

Ja, als je bezeten bent door de samenleving verbeteren. Het is een heel mooi maar moeilijk beroep, zeker als je op langere termijn wil werken krijg je veel kritiek, je wordt getackeld, men probeert je neer te halen, je moet dus tegen een stootje kunnen. Het is niet gemakkelijk om in die harde wereld een goed mensen te blijven. Daarom is het belangrijk om af en toe in de spiegel te kijken en stil te staan bij de vraag of je nog goed bezig bent.

12. U ook heeft heel wat kritiek over zich heen gekregen, zeker bij de onderwijshervorming, doet dat iets met een mens?

Soms wel, als de kritiek gaat omtrent het hebben van een andere mening is dat uiteraard te begrijpen. Maar soms is de kritiek gewoon onterecht, onrechtvaardig en vals.

13. Welke advies zou u willen meegeven aan jongeren die zich politiek willen engageren?

Geef nooit je idealen op, geloof erin, wees enthousiast, na regen komt zonneschijn, une bonne action n'est jamais perdue.

14. U hebt nooit spijt gehad van uw keuze?

Je moet nooit spijt hebben van je keuzes. Ik was op weg naar een internationale carrière, misschien was ik daar gelukkiger mee geweest, maar spijt hebben van je keuzes is nooit een goede zaak.

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

BPolitix op Facebook!