Na de verkiezingen zijn er winnaars en verliezers, maar moet er ook een regering gevormd worden, de Belgen staan er om bekend dat niet al te haastig te doen. Laten we alvast eens even kijken hoe dat federaal in z'n werk gaat: wat doet de koning, wat doen onze politici en hoelang duurt zoiets eigenlijk?

Wanneer de Federale en Vlaamse verkiezingen er op zitten, wacht de koning de resultaten af. Hij nodigt dan de voornaamste politici uit van alle partijen om, zoals men dat noemt, verkennende gesprekken te houden. Merkwaardig is dat er hierover niets wettelijk bepaald is. Na deze Koninklijke Raadplegingen duidt hij dan de informateur aan.

De informateur

Zijn taak is uitzoeken welke combinaties van politieke partijen mogelijk zijn om een coalitie te vormen. Meestal ligt deze taak in handen van iemand wiens partij tot de overwinnaars van de verkiezingen gerekend wordt. Hij voert gesprekken met voorzitters en/of fractievoorzitters van de partijen en brengt hierover verslag uit aan de Koning. Indien zijn/haar onderhandelingen weinig of geen resultaat opleveren, geeft hij zijn opdracht terug aan de koning. Die laatste wijst dan een nieuwe informateur aan. Daarnaast is het mogelijk dat de koning de informatiefase hier overslaat en meteen overgaat naar de formatiefase.

De formateur en de formatie

Tijdens de formatie gaan de toekomstige coalitiepartners aan een concept-regeerakkoord werken en verdelen de posten over de partijen (binnenkort verschijnt er ook hierover een artikeltje!). De formateur brengt regelmatig verslag uit aan de Koning over deze formatie. Binnen de partijen maakt men dan verschillende afspraken voor de postjesverdeling. Nadien stelt men de kandidaten aan elkaar voor en wanneer de andere partijen hier geen bezwaar tegen hebben, wordt de ploeg voorgesteld aan de koning.

Andere rollen

De Koning kan ook andere personen aanwijzen met een specifieke functie of rol als hier behoefte aan is, zoals de koninklijk bemiddelaar, een koninklijk verduidelijker, preformateur, ontmijner. Neem ook eens een kijkje op de website www.rapporteurs.be, een burgerinitiatief die de uitvoering van het regeringsakkoord van dichtbij opvolgt. Koning Albert was creatief in zijn naamgeving bij de regeringsonderhandelingen, zo hadden we al een Informateur, een Preformateur, twee Koninklijke Bemiddelaars, en een Verduidelijker.

Wie is de volgende in de lijn? Kan jij een naam bedenken? 

De koning benoemt...

De Koning benoemt de nieuwe regering, tekent de Koninklijke Besluiten en stelt de nieuwe regering voor aan de pers op de trappen van het koninklijk paleis. Nadien wordt de regeringsverklaring door de eerste minister voorgelezen in de Kamer.

Benieuwd of er al een regering is? Kijk dan zeker eens hier.

 

 

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

BPolitix op Facebook!